Apakah yang dimaksud dengan Ketua Kloter, Ketua Rombongan, dan Ketua Regu?

Ketua Kloter adalah petugas TPHI yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil sebagai ketua dalam kelompok terbang.

Ketua Rombongan adalah Jemaah Haji yang dipilih oleh Jemaah Haji lainnya untuk memimpin 4 regu.

Ketua regu adalah jemaah yang dipilih oleh Jemaah Haji lainnya untuk memimpin 10 orang Jemaah Haji.